Onze mobiele batterij als oplossing voor netcongestie

Netcongestie, ook bekend als netwerkcongestie, treedt op wanneer het elektriciteitsnetwerk niet in staat is om de vraag naar elektriciteit of het aanbod ervan adequaat te verwerken. Dit kan gebeuren wanneer de vraag naar elektriciteit hoger is dan het netwerk kan leveren, of wanneer er een overaanbod is dat het netwerk niet kan verwerken. Netcongestie is dus vergelijkbaar met een verkeersopstopping, maar dan op het elektriciteitsnet. Bij congestie is de maximale capaciteit van het net bereikt. Dit kan zowel voorkomen bij het verbruik als bij de teruglevering van elektriciteit. De oorzaken kunnen variëren van verouderde infrastructuur en piekuren in elektriciteitsgebruik tot de toename van duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, die vaak onregelmatig energie leveren. Deze overbelasting kan leiden tot storingen, stroomuitval en verhoogde kosten voor zowel netbeheerders als consumenten​.

In dit blog belichten we verschillende gevolgen van netcongestie. Daarnaast komt aan bod hoe de BatteryBoxx als mobiele batterij kan worden ingezet als effectieve oplossing voor deze file op het elektriciteitsnet.

Wat zijn de gevolgen van netcongestie?

 • Stroomuitval en storingen bij bedrijven en consumenten;
 • Verhoogde kosten voor netbeheerders en consumenten;
 • Verspilling van opgewekte groene energie;
 • Vertraging in de transitie naar een duurzamer energiesysteem​;
 • Afname van de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening;
 • Productiviteitsverliezen in verschillende sectoren.

Hoe leidt netcongestie tot verstoringen in dagelijkse activiteiten?

Voor de elektriciteitsvoorziening en de bredere samenleving kan netcongestie verstrekkende gevolgen hebben. Wanneer het netwerk overbelast raakt, kan dit leiden tot stroomuitval en storingen. Dit betekent dat consumenten en bedrijven tijdelijk zonder elektriciteit komen te zitten, wat kan leiden tot verstoringen in dagelijkse activiteiten en bedrijfsoperaties​. Ook kan netcongestie leiden tot verhoogde kosten voor netbeheerders en particulieren. De noodzaak om het netwerk te beheren en uit te breiden om met de congestie om te gaan, kan aanzienlijke investeringen vereisen. Deze kosten kunnen uiteindelijk worden doorberekend aan de consumenten in de vorm van hogere energietarieven​.

Daarnaast kan netcongestie de integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, bemoeilijken. Als het netwerk niet in staat is om de variabele stroomopbrengst van deze bronnen te verwerken, leidt dit tot verspilling van opgewekte groene energie en vertraging in de transitie naar een duurzamer energiesysteem​.

Negatieve invloed op de economie

Door frequente netcongestie kan de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening afnemen. Dit dwingt consumenten en bedrijven om alternatieve, vaak duurdere en minder efficiënte oplossingen te zoeken om in hun energiebehoeften te voorzien. Op grotere schaal heeft netcongestie een negatieve invloed op de economie. Stroomuitval en storingen kunnen immers leiden tot productiviteitsverliezen in verschillende sectoren, wat een bredere economische impact heeft​. Deze gevolgen benadrukken het belang van investeringen in de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, evenals de implementatie van technologieën en strategieën om vraag en aanbod beter te balanceren.

Welke oplossingen zijn er voor netwerkcongestie?

 • Uitbreiden en moderniseren van het elektriciteitsnetwerk;
 • Implementatie van slimme netwerken om vraag en aanbod van elektriciteit beter te balanceren;
 • Vraagresponsprogramma’s die consumenten stimuleren hun energieverbruik aan te passen op basis van de netwerkcapaciteit;
 • Lokaal opwekken en gebruiken van energie om langeafstandstransport en daarmee samenhangende congestieproblemen te verminderen;
 • Het ontwikkelen en implementeren van innovatieve technologieën en beheerstrategieën;
 • De inzet van energieopslag-technologieën zoals mobiele batterijen.

Opslaan en vrijgeven van overtollige energie

Het gebruik van energieopslag-technologieën, zoals de BatteryBoxx, kan overtollige energie opslaan en vrijgeven wanneer dat nodig is. Dit helpt om pieken in de vraag op te vangen en zorgt voor een stabielere elektriciteitsvoorziening, vooral met de toenemende integratie van hernieuwbare energiebronnen. Wanneer zonne- en windenergie meer elektriciteit produceren dan direct nodig is, biedt de BatteryBoxx een mobiele stroomoplossing die deze overtollige energie opslaat. Tijdens perioden van hoge vraag of lage productie, zoals ’s avonds wanneer de zon niet schijnt, kan de BatteryBoxx de opgeslagen energie weer vrijgeven aan het netwerk. Dit mechanisme vermindert de noodzaak voor noodstroomcentrales die vaak duurder en minder milieuvriendelijk zijn. Ook helpt het om een constante en betrouwbare stroomvoorziening te handhaven​.

Draag bij aan de oplossing van netgongestie met de BatteryBoxx

Wilt u meer weten over het opslaan en gebruiken van stroom met een van de modellen van de BatteryBoxx en op die manier bijdragen aan het oplossen van netcongestie? Neem dan gerust contact met ons op, we staan u graag te woord!

Bel ons op 088 – 027 6810 of stuur ons een e-mail: info@batteryboxx.nl

Mobiele stroomoplossing in twee modellen

Krachtige stroomoplossing
voor ieder project

BatteryBoxx 198kWh
De meest flexibele stroomoplossing - BatteryBoxx

Type 198 kWh

vanaf

€150,-

per dag

Afmeting
Gewicht
Aansluitingen

1745 x 1284 x 1057 mm
1800 kg

125A/400V (optioneel)
1 x 63A/400V
2 x 32A/400V
1 x 16A/400V
2 x 16A/230V

BatteryBoxx 66kWh
De meest flexibele stroomoplossing - BatteryBoxx

Type 66 kWh

vanaf

€52,-

per dag

Afmeting
Gewicht
Aansluitingen

1230 x 830 x 890 mm
750 kg

1 x 63A/400V (optioneel)
1 x 32A/400V
1 x 16A/400V
3 x 16A/230V