De emissievrije bouwplaats: de toekomst van duurzame bouw en infra

De bouwsector ondergaat een transformatie naar duurzaamheid en innovatie. Een van de meest baanbrekende ontwikkelingen in deze transitie is de opkomst van de emissievrije bouwplaats. In dit blog vertellen we wat een emissievrije bouwplaats precies is en waarom die van grote waarde is voor een groenere en duurzamere toekomst van de bouw en infra. Ook komt aan bod hoe de BatteryBoxx – die kan worden opgeladen met windenergie of zonne-energie en vrij is van de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof – bijdraagt aan een emissievrije bouwplaats.

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Op dit moment draaien op bouwplaatsen nog veel dieselmotoren. Dat moet veranderen. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) streeft in nauwe samenwerking met marktpartijen naar een emissievrije bouwplaats. Op deze manier zullen de natuur, de gezondheid van mensen en het klimaat minder te lijden hebben onder de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. In 2030 moet minimaal tachtig procent van de bouwprojecten van het RVB geheel of bijna geheel zonder uitstoot zijn. Dit staat in het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Voor bedrijven in de bouw en infra is het daarom cruciaal om te investeren in machines met zero emissie, zoals elektrisch materieel, dat door middel van de BatteryBoxx van stroom kan worden voorzien.

Wat is een emissievrije bouwplaats precies?

Een emissievrije bouwplaats is een bouwlocatie waar geen schadelijke emissies zoals CO2, stikstof en fijnstof worden uitgestoten. Dit wordt bereikt door het gebruik van elektrische en waterstof aangedreven machines en door het inzetten van duurzame energiebronnen voor alle bouwactiviteiten. Door technologische innovaties zoals de komst van elektrisch materieel, wordt het steeds beter haalbaar om emissievrije bouwplaatsen op grote schaal te implementeren. Ook stimuleert deze trend de bouwsector om duurzamer te werken.

Wat zijn de voordelen van een emissievrije bouwplaats?

  • Vermindering van de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof.
  • Bijdrage aan de vermindering van de opwarming van de aarde door lagere CO2-uitstoot.
  • Lagere kans op luchtwegaandoeningen en andere gezondheidsproblemen voor werknemers en omwonenden.
  • Minder schadelijke effecten op flora en fauna door schonere lucht.
  • Bevordering van duurzame bouwpraktijken en innovaties in de bouwsector.
  • Beter voldoen aan milieunormen en -regelgeving.
  • Positieve bijdrage aan maatschappelijke initiatieven.

Het belang van emissievrije bouwplaatsen

De bouw en infra zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door over te schakelen naar emissievrije bouwplaatsen kunnen deze sectoren hun ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen en bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast kan hiermee de gezondheid van werknemers en omwonenden beschermen. Bovendien helpt het implementeren van emissievrije bouwplaatsen bij het bereiken van nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Duurzamere economie

Door de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën en materialen die milieuvriendelijker zijn, kunnen emissievrije bouwplaatsen binnen de bouw en infra ook innovatie stimuleren. Dit zorgt niet alleen voor duurzamere bouwpraktijken, maar kan ook economische voordelen opleveren. Er ontstaan in deze groene technologieën namelijk allerlei nieuwe markten en banen. Verder kunnen steden en gemeenschappen door de overgang naar emissievrij bouwen veerkrachtiger worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het implementeren van emissievrije bouwplaatsen leidt dus tot een duurzamere toekomst voor iedereen. 

Positieve impact op de planeet

Emissievrije bouwplaatsen dragen bij aan de vermindering van luchtvervuiling en de strijd tegen klimaatverandering. Dit helpt de wereld van de bouw en infra om te voldoen aan milieunormen. Bovendien leidt het gebruik van duurzame en energie-efficiënte technologieën op bouwplaatsen tot een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en fijnstof. Dit draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit en leefomstandigheden, maar ook aan het beschermen van de biodiversiteit door het behoud van natuurlijke leefgebieden. De emissievrije bouwplaats heeft dus een positieve impact op de planeet.

Gezondere werkomgeving

Een schone bouwplaats betekent ook een gezondere werkomgeving. Minder blootstelling aan schadelijke stoffen resulteert immers in minder gezondheidsproblemen voor werknemers en omwonenden, wat leidt tot een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim.

Efficiëntere bouwprocessen

Hoewel de initiële investering in emissievrije technologieën hoog kan zijn, resulteren efficiëntere processen en lagere operationele kosten op de lange termijn in besparingen. Bedrijven kunnen hiermee ook boetes en heffingen vermijden die gepaard gaan met vervuilende activiteiten.

Draag bij aan de emissievrije bouwplaats met de BatteryBoxx

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de BatteryBoxx om machines, elektrisch materieel, verlichting en facilitaire voorzieningen op een fluisterstille manier van krachtige stroom te voorzien en op die manier bij te dragen aan een emissievrije bouwplaats? Neem dan gerust contact met ons op, we staan u graag te woord!

Bel ons op 088 – 027 68 10 of stuur ons een e-mail: info@batteryboxx.nl

Mobiele stroomoplossing in twee modellen

Krachtige stroomoplossing
voor ieder project

BatteryBoxx 198kWh
De meest flexibele stroomoplossing - BatteryBoxx

Type 198 kWh

vanaf

€150,-

per dag

Afmeting
Gewicht
Aansluitingen

1745 x 1284 x 1057 mm
1800 kg

125A/400V (optioneel)
1 x 63A/400V
2 x 32A/400V
1 x 16A/400V
2 x 16A/230V

BatteryBoxx 66kWh
De meest flexibele stroomoplossing - BatteryBoxx

Type 66 kWh

vanaf

€52,-

per dag

Afmeting
Gewicht
Aansluitingen

1230 x 830 x 890 mm
750 kg

1 x 63A/400V (optioneel)
1 x 32A/400V
1 x 16A/400V
3 x 16A/230V